جستجوی آرشیو " تجارت الکترونیک در ایران و جهان"
اردیبهشت
۷
۱۳۹۲

پایان نامه تجارت الکترونیک و مشکلات ان در ایران

Tejarat

مقدمه تحولات سدهی پایانی دهی بیستم میلادی در تاریخ علم و صنعت بی سابقه بود. زیرا دستاوردهای انقلاب صنعتی و انتقال الکترونیک با تحولات فناوری اطلاعات به هم آمیخت و محصولی بود که دستاوردها و پیامدهای ICT . را پی ریخت ( ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات آن در ذهن طیف عظیمی از پدید آوردندگان آن نمیگنجید. هر روز نمودهای نو به نویی از سر میزند. به نظر میرسد که دامنه ی تأثیرات آن به [...]